Základné informácie:

VHC(S) – Výfuková hlavica – cibuľa (so sitom) sa používa pre vetracie a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru, kde sa premiešajú s okolitým vzduchom.

Vzor objednávania:

VHC (S) A x B / H X ks

Príklad objednávania:

VHCS 1000X1000/2292 Zn 1ks

Príklad objednania výfukovej hlavice – cibule A=1000 B=1000, výškou 2292 mm a z pozinkovaného materiálu.