Výroba VZT potrubia, VZT komponentov, ohýbanie plechu a kovovýroba, výroba špeciálnych aplikácií (požiarne odvetranie, VZT komponenty pre seizmické prostredie, výroba tlmičov hluku), povrchová úprava – lakovanie. 180 interných zamestnancov, priemerná mesačná produkcia 42.000 m². Ročný obrat v rozpätí 15,2 – 15,8 mil. EUR.
www.technov.sk


 

Komplexná realizácia diel vzduchotechniky, chladenia, vykurovania, merania a regulácie s históriou od r. 1993, viac ako 300 interných zamestnancov v projekt manažmente zahrnujúci projekciu, prípravu, obchod a technickú realizáciu zákazky. Spoločnosť disponuje viac ako 250 montážnikmi, silný akcent na kvalifikovaný nábeh a konfiguráciu zariadení, je držiteľom certifikátov podľa STN EN 9001, STN EN 14001, OHSAS 18001. Ročný obrat v rozpätí 20 – 28 mil. EUR.

www.klimakslovakia.com


Výhradné obchodné a servisné zastúpenie chladiacich zariadení zn. CARRIER pre slovenský trh, obchodná činnosť pre chladiacu/vykurovaciu techniku zn. ALFA LAVAL, komplexné poradenstvo a návrh strojného vybavenia chladiacich systémov, zabezpečuje 13 obchodných a servisných zamestnancov. Ročný obrat spoločnosti je 4,0 mil. EUR. www.climaport.sk

 


Servisné služby v oblasti starostlivosti a údržby o technické zariadenia budov, viac ako 42 servisných zamestnancov, viac ako 350 servisných zmlúv ročne. Ročný obrat v rozpätí 3,0 – 4,0 mil. EUR.
www.klimatrend.sk


Obchodná značka spoločnosti KLIMA TREND, spol. s r.o. zastrešujúca odborné montážne, servisné, poradenské služby a internetový predaj klimatizačných jednotiek, tepelných čerpadiel, vzduchotechnických jednotiek a VZT komponentov pre domácnosti, kancelárie a malé komerčné priestory.
www.klimadodomu.sk


Česká spoločnosť KLIMEO systems s.r.o. sídliaca v Prahe je pobočkou úspešnej a stabilnej slovenskej spoločnosti KLIMAK. Kvalita, komplexnosť diela a profesionalita tímu sú hlavnými piliermi spoločnosti, ktorá svojim klientom na českom trhu ponúka efektívne, prevádzkovo úsporné a šetrné riešenia k životnému prostrediu. Tieto riešenia ponúkame v profesiách vzduchotechniky, klimatizácie, vykurovania a zdravotechniky. Náš tím tvorí 5-10 interných zamestnancov a 20-30 externých montážnikov. Ročný obrat spoločnosti 2,0 mil. EUR.
www.klimeo.cz

Máte záujem o spoluprácu?