Aktuality

Najnovšie informácie o našej spoločnosti

Pieskovanie 8. jún 2021

Man in protective gear sandblasting a giant metal wheel

Pieskovanie

predstavujeme ako novú službu. Spolu s práškovou lakovňou tvoria kompletnú ponuku služieb na úpravu povrchov akéhokoľvek typu. Či sa jedná o kov alebo drevo.

Pieskovanie umožňuje úplné odstránenie pôvodného náteru, čiže čistenie povrchov zrnami piesku, ktoré dopadajú na predmet vysokou rýchlosťou a tlakom a tým akoby predmet dokonale vybrúsili. Hlavným cieľom technológie pieskovania je odstrániť nečistoty ako je hrdza z kovov,  rôzne povlaky apod. z povrchu predmetov a vytvoriť perfektnú mikrogeometriu povrchu.

Ak sa uvedené nečistoty neodstránia, môžu spôsobiť opätovné hrdzavenie alebo iné poškodenie vo veľmi krátkom čase. Dokážeme spracovať malé predmety ako aj rozmerné diely do 6 metrov.

Školská rekuperácia – čistý vzduch pre školy 14. január 2021

Rekuperácia školských tried

 

Školská rekuperácia je prvé a jediné školské ventilačné zariadenie na svete, ktoré spĺňa prísne testovacie kritériá Passive House Institute Darmstadt (PHI). Aeroschool 600 predstavuje najvyššiu testovanú kvalitu: nulová hlučnosť, žiadne riziko prievanu, individuálna kontrola, vysoký stupeň architektonickej slobody a to s neustále čerstvým vzduchom a maximálnou energetickou účinnosťou. Aeroschool 600 už štandardne obsahuje tlmič, prestupové potrubie na nasávanie a výfuk vzduchu. Funkčný a atraktívny fasádny prvok na oddelenie vonkajšieho a odpadového vzduchu je k dispozícii vo všetkých farbách RAL.

Výhody

Aeroschool výhody

Technické údaje

Školská jednotka technicke udaje

Nižšie prevádzkové náklady

Aby sa výrazne znížilo zaťaženie elektrického napájania a spotreba energie počas prevádzky, výmenník tepla je odmrazený prístrojom pomocou inovatívneho systému cirkulácie vzduchu. To znamená, že je možné upustiť od energeticky náročnej elektrickej protimrazovej ochrany s výkonom približne 2 400 W. Aby sa privádzaný vzduch neprivádzal do studenej miestnosti príliš studený, keď je vonkajšia teplota veľmi nízka, je potrebné vykonať elektrický ohrev privádzaného vzduchu s výkonom 400 W. Spolu s vysokým stupňom dodávania tepla prispieva zariadenie k výrazným úsporám energie.

Vysoký výkon s kompaktnými rozmermi zariadenia

Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu ponúka zariadenie veľmi kompaktné rozmery, vysoké výkony vzduchu až 850 m³ / h s vysokou účinnosťou elektrickej energie a rýchlosťou rekuperácie 85%. Tento výkon zaručuje hygienické podmienky vzduchu v učebni a výrazné úspory vykurovacej energie pri minimálnych požiadavkách na priestor.

Variabilný odtok kondenzátu

Kondenzát je možné odvádzať cez prípojky zozadu alebo spredu alebo cez potrubie odpadového vzduchu, čo ponúka flexibilné riešenie pre nové budovy aj rekonštrukcie.

Nočné ochladenie

100% bypass integrovaný v prístroji umožňuje dostať chladný vzduch do budovy počas teplej sezóny bez toho, aby bol ohrievaný výmenníkom tepla. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť letné nočné ochladenie učebne prakticky zadarmo

Intuitívne a flexibilné regulovanie

Sieťové vetracie jednotky je možné ovládať JEDNOU centrálnou riadiacou jednotkou a je možné ich integrovať do systému riadenia budovy prostredníctvom JEDNÉHO rozhrania. Prevádzkový režim je 100% prispôsobiteľný potrebám školy. Štyri rôzne úrovne môžu byť individuálne koordinované a môžu byť doplnené externými príkazmi, ako sú detektory prítomnosti.

Na zvýšenie ochrany proti prehriatiu a efektívnosti služieb v budove je možné ovládať aj kúrenie:

manuálny režim

časový program

CO2 automat

prázdninový program

Oválne potrubie 5. október 2020

Oválne potrubie

Tak ako rôzne segmenty v stavebníctve, aj vzduchotechnika sa stále vyvíja, posúva dopredu a prináša nové a pohodlné riešenia na trh. Technov ako líder na trhu prináša revolučnú novinku v oblasti dodávky vzduchu. Jedná sa o tvarovo nový typ potrubia oválneho tvaru.

VÝHODY

Oválne potrubie prináša so sebou hneď niekoľko výhod, ktoré pocítia všetky strany projektu, od investora až po samotného užívateľa stavby, pretože jeho použitie dokáže urýchliť montáž a zľaviť vstupné náklady, ale ponúka toho ešte omnoho viac. Potrubie spája priestorové výhody štvorhranného potrubia a fyzikálne vlastnosti kruhového potrubia. Priestorové výhody spočívajú vo výške potrubia v rozmedzí od 200mm do 450mm a šírke od 455mm až po 1815mm, čo zaručuje nízky profil potrubia pri prenose veľkých objemov vzduchu.

Skladba potrubia a jeho jedinečný tvar zabezpečia, aby nedochádzalo k nežiaducemu víreniu vzduchu v rohoch potrubia, čo má pozitívny vplyv najmä na hlučnosť a vibrácie celého systému. Elimináciou prírubových spojov sa zlepší aj tlaková strata, ktorá by mala dosahovať o 50% menšie hodnoty ako v prípade hranatého potrubia. Rýchlejší proces výroby a nižšia hmotnosť potrubia zaistí vždy nižšie vstupné náklady. V priemere možno ušetriť až 25 % z obstarávacej ceny použitím oválneho potrubia v porovnávanom pomere strán 3:1.

TESNOSŤ

V prípade rovného oválneho potrubia dôjde v porovnaní s hranatým potrubím aj úspora na váhe, vďaka pevnejšej konštrukcii a redukcii váhy. Konštrukcia bude spevnená lemovaním po celej dĺžke potrubia, ktorá zároveň zabezpečí, že potrubie bude spĺňať triedu tesnosti C. Vysoká vzduchotesnosť je dosiahnutá použitím špeciálneho EPDM tesnenia, ktoré odolá teplotám proudiaceho vzduchu do 80 °C a tesniace schopnosti sú zachované v rozmedzí tlaku −600 Pa, +1 200 Pa. V prípade použitia štvorhranného potrubia nemožno vzduchotesnosť garantovať, pretože výsledná kvalita závisí vo veľkej miere na prevedení montáže a precíznosti pri záverečnom tmelení spojov pri spájaní potrubia na stavbe. V prípade oválneho potrubia odpadá nutnosť tmelenia spojov.

Spočiatku bude potrubie vyrábané v prevedení z pozinkovaného plechu. Časom však príde na trh aj verzia z nerezového, či hliníkového plechu.

 

MONTÁŽ

V tejto oblasti hrá dôležitú rolu váha potrubia, ktorá je pri oválnom potrubí omnoho nižšia v porovnaní s hranatým a to pri zachovaní prietokovej plochy potrubia. Z toho vyplýva jednoduchšia manipulácia po stavbe, či kompletizácia celkov potrubých trás.

 

DIZAJN

V neposlednom rade bude tvar oválneho potrubia dizajnovo estetickejší, vhodný do priestorov s priznanou vzduchotechnikou a za prijateľnú cenu.

Čistý vzduch na školách pre naše deti 11. august 2020

REK 1_orez

Plesne, vírusy či baktérie. Každodenná súčasť života v uzavretých priestoroch, o ktorej často ani len netušíme. Vírusy a baktérie netreba veľmi predstavovať, zapríčiňujú rôzne choroby a ako dnes poznáme dokážu spôsobiť aj pandémie. Tomu sa dá vyhnúť, cirkuláciou a čistením vzduchu v administratívnych budovách, obchodných centrách, či rodinných domoch. To sú však miesta, kde sa pohybujú denne rodičia, dospelí, no nesmieme zabúdať aj na miesta pre našich najmenších. Naše deti trávia podstatnú časť dňa v školách a škôlkach a kvalita ovzdušia je počas ich „pracovného“ výkonu dôležitá rovnako ako pre nás. Kvalita ovzdušia zabezpečuje sústredenosť a vitalitu počas celého dňa. Omnoho dôležitejší faktor však je zdravie detí, kde pri nedostatočnej výmene vzduchu dochádza k rýchlemu znečisteniu a rozširovaniu chorôb medzi deťmi samotnými. A tu sa sranda končí. Kto má deti, určite vie o čom hovoríme.

  

Šírenie chorôb

Uzavreté priestory, kde sa denne nachádza väčší počet ľudí sa stáva rizikovým nielen v dnešnej dobe, keď sa nakaziť môžeme jeden od druhého navzájom. Takéto priestory môžu úrady, kancelárie, či spomenuté triedy škôl. Deti bývajú náchylnejšie nákaze, nakoľko denne trávia spoločne čas v priestoroch s nevymeneným vzduchom od 5 do 8 hodín a viac. Stačí jeden spolužiak v počiatočnom štádiu choroby a domov sa môže vrátiť nakazených viacero detí. To je samozrejme zlá správa pre rodičov, ktorí musia riešiť doktorov a opatrovanie detí počas choroby, čo v konečnom dôsledku môže znamenať nižšiu výplatu a väčšie starosti, pre deti vymeškanie v škole a dobiehanie učiva.

 

Riešenie

Šíreniu baktérií a škodlivého vzduchu sa dá jednoducho zabrániť pomocou rekuperačnej jednotky Technov, ktorý zabezpečí pravidelnú výmenu vzduchu v miestnosti, znižovaniu CO a udržiavaniu požadovanej teploty v miestnosti podľa potreby.

Zariadenie

Jednotku je možné namontovať bez väčšieho stavebného zásahu, kedy sa do miestnosti vyhotovia iba otvory v stene pre prívod a odvod vzduchu. Samotné zariadenie nie je náročné na údržbu.

Zariadenie nijak neovplyvňuje priebeh vyučovania, nakoľko sa pýši titulom najtichšej jednotky na trhu, ktorá svojou „hlučnosťou“ len 30 dB zabezpečí dokonalé tiché prostredie.

Promenáda Living Park Nitra 8. júl 2020

PROMENADA-LIVING-PARK-2Naša spoločnosť sa bude od septembra tohto roku dodávať vzduchotechnické potrubie dlho očakávaný projekt Promenada Living Park Nitra. Jedná sa o polyfunkčný komplex pozostávajúci z obchodného centra s viac ako 26000 m² obchodnej plochy v 120 predajniach a atraktívnej rezidenčnej časti pozostávajúcej z 3 bytových blokov dokopy s 89 bytmi. Projekt je osadený na brehu rieky Nitra v dotyku s príjemným parkom Brezový háj a po jeho dokončení bude jeho prednosťami lukratívna poloha s výhľadom na Nitriansky hrad, príťažlivá promenádová časť s veľkými zelenými plochami, športoviskami a cyklotrasou.

Zdroj: https://www.klimakslovakia.com/

Technov sa zapojí do rekonštrukcie projektu Pradiareň 1900 15. august 2019

pradiaren 1900

Rekonštrukcia objektu pradiarne v niekdajšom priemyselnom areáli CVERNOVKA, ktorá sa mení na kancelársku budovu Pradiareň 1900 a rýchlo napreduje každým dňom. Pôsobivý objekt sa čoskoro odeje do pôvodného šatu, ktorý mal počas najväčšej slávy v 20-tych rokoch 20. storočia a my budeme pri tom. Pradiareň nadobudne svoju pôvodnú podobu, akú mala v období vzniku Prvej československej republiky. Budova má štyri nadzemné podlažia, ktoré budú využívané ako kancelárske, prípadne obchodné priestory na prízemí.

Spoločnosť TECHNOV bude v projekte realizovať dodávku vzduchotechnického potrubia a koncových elementov a vďaka spolupráci s firmou Klimak zabezpečí kompletné riešenie vzduchotechniky, chladenia a v rámci chladenia aj  dodávku zdroja chladu. Vetranie priestorov bude zabezpečovať hneď niekoľko vzduchotechnických jednotiek. Najväčšou výzvou bude inštalovanie dvoch kusov jednotiek do strojovne, ktorá je umiestnená uprostred štvrtého podlažia, bez možnosti rozobratia fasády a vytvorenia tak lepšej prístupovej trasy pre zariadenia.

Chladenie administratívnych a nájomných priestorov bude riešené fancoilami. Chladiace stroje budú umiestnené v suteréne, kondenzátory na streche ďalšej pôsobivej  budovy – Silocentrály – a to  pod jej oblúkovou konštrukciou. Všetky ležaté rozvody oboch profesií budú priznané, zavesené pod stropom. Z hlavnej vetvy sa budú odbočkami napájať jednotlivé distribučné prvky a zariadenia. Vzduchotechnické potrubie je požadované v pozinkovanom prevedení, pri izolovaných rozvodoch sa budeme musieť vysporiadať s požiadavkou na prevedenie v bielej farbe.

Ale napriek tomu sa tešíme skutočnosti, že v jednom momente sa tak v centre Bratislavy, aj vďaka TECHNOV-U, premenia dve historické pamiatky na krásne kancelárie v industriálnom štýle.

Zdroj: https://www.yimba.sk/

Poďakovanie za úspešný rok 2016 23. december 2016

technov-pf-2017-sk

Ďakujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom a priateľom spoločnosti TECHNOV za prejavenú dôveru a ďalší úspešný rok s Vami!

Zároveň Vám všetkým prajeme pokojné vianočné chvíle strávené v prítomnosti tých najbližších a tešíme sa na všetky nové spoločné projekty, ktoré prinesie rok 2017.

Verejné obstarávanie 3. október 2016

KLIMAK GOLF CUP 2016 26. september 2016

Skvelá akcia KLIMAK GOLF CUP 2016 je úspešne za nami!

IX. ročník KLIMAK GOLF CUP 2016, ktorý sa konal dňa
22. septembra 2016
na tradičnom mieste Welten Golf Club, Báč je za nami.
Prinášame Vám výber z toho najlepšieho!
Viac fotiek nájdete na našej FACEBOOK Fan Page: http://bit.ly/klimak_golf_cup_2016_fotogaléria

Vidíme sa na X. ročníku KLIMAK GOLF CUP 2017!

Golf Cup 2016 (22 of 397) Golf Cup 2016 (28 of 397) Golf Cup 2016 (38 of 397) Golf Cup 2016 (81 of 397) Golf Cup 2016 (199 of 397) Golf Cup 2016 (52 of 397) Golf Cup 2016 (264 of 397) Golf Cup 2016 (251 of 397) Golf Cup 2016 (225 of 397) Golf Cup 2016 (162 of 397) Golf Cup 2016 (181 of 397) Golf Cup 2016 (139 of 397) Golf Cup 2016 (40 of 397) Golf Cup 2016 (18 of 397) Golf Cup 2016 (74 of 397)

Deň otvorených dverí nášho výrobného závodu TECHNOV 31. máj 2016

Spoločnosť TECHNOV vo štvrtok 26. mája 2016 zorganizovala pre svojich obchodných partnerov a nových klientov prehliadku výrobného závodu v Rumanovej, kde si mohli vypočuť prezentáciu o spoločnosti, výrobkoch, bol im predstavený softvér na zadávanie VZT potrubí do výroby,  prehliadka celého výrobného závodu a predstavenie koncepcie nového výrobného areálu. Jeho výstavba má začať v priebehu tohto roka.
Po doobednej prehliadke bol pre účastníkov pripravený neformálny program, kde nechýbal chutný obed, trošku adrenalínu v PANIQ ROOM a večer ochutnávka kvalitnej produkcie vína TERRA WYLAK.

Prvého ročníka dňa otvorených dverí sa zúčastnilo celkovo 28 osôb. Pevne veríme, že ich prezentácia produktov a výrobného závodu obohatila.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tak opäť o rok

Deň_otvorených_dverí TECHNOV