Základné informácie:

TLHB2 – Bunkové tlmiče hluku v štandardnom hygienickom prevedení s vnútornými stenami z perforovaného plechu sú určené pre inštaláciu do potrubia a stavebne pripravených kanálov, pre utlmenie hluku strojných zariadení použitých v hygienicky čistých priestoroch. Zvýšená ochrana absorpčných častí dierovaným plechom umožňuje tlmičom veľmi široké použitie.

TLHB3 – Bunkové tlmiče hluku v štandardnom hygienickom prevedení s vnútornými stenami a nábehovými hranami z perforovaného plechu sú určené pre inštaláciu do potrubia a stavebne pripravených kanálov, pre utlmenie hluku strojných zariadení použitých v hygienicky čistých priestoroch. Zvýšená ochrana absorpčných častí dierovaným plechom umožňuje tlmičom veľmi široké použitie.

Vzor objednávania:

TLHB2 t * B * L – X – MAT – ks

Príklad objednávania:

TLHB1 250*750*1000 – 1 – Zn – 1 ks

Príklad objednania bunkovej hygienickej vložky tlmiča hluku s vnútornými stenami z perforovaného plechu so šírkou 250 mm, výškou 750 mm, dĺžkou 1000 mm v konštrukčnom prevedení 1 s nábehmi na oboch koncoch.

BASIC INFORMATION:

SIC2 – Cellular silencers in standard hygienic design with internal walls made of perforated sheet metal are designed for installation in pipes and construction-prepared ducts, for noise attenuation of machinery used in hygienically clean areas. The increased protection of the absorption parts by perforated sheet metal allows the silencers to be used very widely.

SIC3 – Cellular silencers in standard hygienic design with inner walls and leading edges made of perforated sheet metal are designed for installation in pipes and building-prepared ducts, for noise attenuation of machinery used in hygienically clean areas. The increased protection of the absorbing parts by the perforated sheet allows the silencers to be used very widely.

ORDERING SAMPLE:

SIC2 t*B*L – X – MAT – pcs

ORDERING EXAMPLE:

SIC1 250*750*1000 – 1 – Zn – 1 pcs

Ordering example of a cellular hygienic silencer insert with inner walls made of perforated sheet metal with a width of 250 mm, a height of 750 mm, length of 1000 mm in construction version 1 with ramps at both ends.