Technov sa zapojí do rekonštrukcie projektu Pradiareň 1900

pradiaren 1900

Rekonštrukcia objektu pradiarne v niekdajšom priemyselnom areáli CVERNOVKA, ktorá sa mení na kancelársku budovu Pradiareň 1900 a rýchlo napreduje každým dňom. Pôsobivý objekt sa čoskoro odeje do pôvodného šatu, ktorý mal počas najväčšej slávy v 20-tych rokoch 20. storočia a my budeme pri tom. Pradiareň nadobudne svoju pôvodnú podobu, akú mala v období vzniku Prvej československej republiky. Budova má štyri nadzemné podlažia, ktoré budú využívané ako kancelárske, prípadne obchodné priestory na prízemí.

Spoločnosť TECHNOV bude v projekte realizovať dodávku vzduchotechnického potrubia a koncových elementov a vďaka spolupráci s firmou Klimak zabezpečí kompletné riešenie vzduchotechniky, chladenia a v rámci chladenia aj  dodávku zdroja chladu. Vetranie priestorov bude zabezpečovať hneď niekoľko vzduchotechnických jednotiek. Najväčšou výzvou bude inštalovanie dvoch kusov jednotiek do strojovne, ktorá je umiestnená uprostred štvrtého podlažia, bez možnosti rozobratia fasády a vytvorenia tak lepšej prístupovej trasy pre zariadenia.

Chladenie administratívnych a nájomných priestorov bude riešené fancoilami. Chladiace stroje budú umiestnené v suteréne, kondenzátory na streche ďalšej pôsobivej  budovy – Silocentrály – a to  pod jej oblúkovou konštrukciou. Všetky ležaté rozvody oboch profesií budú priznané, zavesené pod stropom. Z hlavnej vetvy sa budú odbočkami napájať jednotlivé distribučné prvky a zariadenia. Vzduchotechnické potrubie je požadované v pozinkovanom prevedení, pri izolovaných rozvodoch sa budeme musieť vysporiadať s požiadavkou na prevedenie v bielej farbe.

Ale napriek tomu sa tešíme skutočnosti, že v jednom momente sa tak v centre Bratislavy, aj vďaka TECHNOV-U, premenia dve historické pamiatky na krásne kancelárie v industriálnom štýle.

Zdroj: https://www.yimba.sk/