Profil

Výroba komponentov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, spracovanie plechov.

GDPR

Vážení zákazníci,

 

v nadobudnutím účinnosti nového nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, známe ako „GDPR“, si Vás dovoľujeme informovať:

  • v súlade s novým nariadením je právnym základom, a teda našim oprávneným záujmom obchodná a marketingová podpora predaja (na základe spoločného aktívneho zmluvného vzťahu vytvoreného zakúpením nášho produktu/služby), na základe ktorej budeme pokračovať v ďalšej spoločnej komunikácii (prostredníctvom emailu, telefonicky, písomne, faxom, online), aby ste mohli byť informovaní o cenových ponukách, dodávkach, zmenách, doplnkoch, novinkách v produktoch a zároveň ďalších službách v ponuke
  • zároveň Vás týmto informujeme o zmenách, ktoré v súvislosti s GDPR nastali a sú už zapracované vo Všeobecných obchodných podmienkach

V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok, sme pripravení ich zodpovedať – využite kontakt:  technov@technov.sk