FORMÁT: 3000 x 1500 mm
MAX. HRÚBKA PLECHU: 3,0 mm
AUTOMATIZÁCIA: Nakladanie| Vykladanie| Triedenie výrobkov
PRESNOSŤ: 0,2 mm