Základné informácie:

SPK – Kruhové strešné prechody slúžia pre montáž strešných ventilátorov.

Vzor objednávania:

SPK d / L x ks

Príklad objednávania:

SPK 200 / 500 Zn 1ks

Príklad objednania kruhového strešného prechodu d=200 mm, dĺžky 500mm. Vyrobený je z pozinkovaného materiálu.