Základné informácie:

SPR – Rúra so špirálovým vinutím sa vyrába štandardne stočením a sfalcovaním pásov z obojstranne pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

SPR D / L X – ks (L- dĺžka potrubia 1000, 3000, 5000 mm)

Príklad objednávania:

SPR 200/3000 Zn 1ks

Príklad objednania rúry so špirálovým vinutím s priemerom d=200 mm a dĺžkou L=3000 mm.