Základné informácie:

ODS – Odskok sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrený prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

ODS A x B/ L Ua=x Ub=y – X ks

Príklad objednávania:

ODS 200×1000/500 UA200 Zn 1ks

Príklad objednania odskoku s rozmermi A=200 a B= 1000, dĺžky 500mm, odskakujúcou stranou A o 200mm, z pozinkovaného materiálu.