Základné informácie:

OB – Oblúk sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrené prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

OB A x B / R – X ks

Príklad objednávania:

OB 650×400/150 Zn 1ks

Príklad objednania oblúku s rozmermi A=650 mm, B=400 s rádiusom r=150, z pozinkovaného materiálu.