Základné informácie:

ZSLSK – Kruhový záslep s odvodom kondenzu slúži na ukončenie potrubných rozvodov s potrebou odvodu kondenzu. Vyrába sa štandardne z pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

ZSLSK d – X ks

Príklad objednávania:

ZSLSK Ø200 Zn 1ks

Príklad objednania kruhového záslepu s odvodom na kondenz s priemerom d=200mm, z pozinkovaného materiálu.