Základné informácie:

XTP – Kruhová krížová rozbočka s prechodom sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Štandardne sa vyrábajú odbočky s uhlom a 30°, 45°, 60° a 90°.

Vzor objednávania:

XTP d – d1 – d2 – d3 / Ø / Ø1 X ks

Príklad objednávania:

XTP Ø400-Ø250-Ø200-Ø200/45° / 90° Zn 1ks

Príklad objednania XTP kusu s rozmermi d=400, d1=250, d2=200 a d3=200 s uhlom Ø=45°, Ø1=90°, vyrobený z pozinkovaného materiálu.