Základné informácie:

RUBP – Rúra bez prírub sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie. Štandardná dĺžka rúr = 500, 1000, 1500 mm.

Vzor objednávania:

RUBP Ax B / L – 1ks (L- dĺžka potrubia 500, 1000, 1500 mm) X ks

Príklad objednávania:

RUBP 800×500/1500 Zn 6ks

Príklad objednania 6 kusov pozinkovanej rúry A-800 , B- 500 , dĺžka 1500 bez prírub.