Základné informácie:
PS-Ax – Počet slotov axiálneho bazénového slotu, môže mať štandardne hodnoty 1,2,3 (n).

Číslo A, šírka štrbiny, môže nadobúdať hodnoty 8, 10, 12 alebo 15 mm

VZOR OBJEDNÁVKY:

PS-Ax n – A / L / pc

L – dĺžka bazénovej štrbiny

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY:

PS-Ax2 – 10 / 1000 / 1 ks

Príklad objednávky axiálnej bazénovej štrbiny – dvojdrážkovej s rozstupom štrbín 10 mm a dĺžkou 1000 mm.