Výroba a služby

SOFTWARE

Výpočet útlmov hluku pomocou výpočtového programu spoločnosti TECHNOV

Štvorhranné a kruhové tlmiče hluku sú navrhované pomocou výpočtového programu a algoritmu vytvoreného na VUT v Brne, Fakulte stavebníctva, Ústavu TZB, výskumnej skupiny doc. Rubiny. Software vznikol za podpory špecifického výskumu FAST‐S‐17‐4054, Analýza účinnosti, metodika riadenia a energetická náročnosť systémov techniky prostredia​

Tlmice_software