Výroba a služby

Meranie a tlaková skúška

Meranie tlakových strát

Skúška bola zameraná na otestovanie tesnosti potrubného systému s použitím nového tesnenia na prírubu s výrazným znížením tlakových strát.

20180510_162659_2_35_1

Picture 7 of 7