Profil

Výroba komponentov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, spracovanie plechov.

Prečo spolupracovať s nami

 • Spoločnosť Technov, s.r.o. patrí medzi popredných slovenských producentov vzduchotechnických potrubí a príslušenstva. Sortiment, jeho rozmerové rady a ponúkané služby sú veľmi rozsiahle.  Svojím inovačným zameraním je schopná reagovať aj na špeciálne požiadavky zákazníkov.
 • Štandardný materiál používaný pri výrobe je pozinkovaný plech DX51D Z275 MAC, avšak na základe požiadaviek odberateľov poskytujeme výrobu a spracovanie z iných plechov a ušľachtilých kovov.
 • Ponúkané produkty sú navrhnuté, vyrobené a umiestnené na trh v zhode so všetkými kvalitatívnymi a  bezpečnostnými požiadavkami  podľa princípov Integrovaného systému manažérstva, a v súlade s platnou legislatívou a samozrejme, v zmysle požiadaviek obchodných partnerov
 • Spoločnosť poskytuje garanciu kvality a svojimi výrobkami poskytuje riešenia pre zabezpečenie funkčnosti a vysokého štandardu dnešných moderných architektonických komplexov. O vysokej kvalite našich produktov svedčí aj skutočnosť, na aké významné objekty sú dodávané. Či už sú to zdravotnícke zariadenia a nemocnice, jadrové elektrárne, letiská, hotelové komplexy, rezidenčné objekty, nákupné centrá, administratívne, výrobné a logistické priestory.
 •  Použitím najnovších technológií, strojných CNC zariadení, flexibilitou a pružným  reagovaním na požiadavky obchodných partnerov spoločnosť garantuje precízne a včasné zrealizovanie objednávok zákazníkov
 • Zavedením špeciálne vyvinutého Komplexného podnikového informačného systému je nielen zracionalizovaný proces celej realizácie objednávky, ale tiež možnosť poskytovania nadštandardných služieb zákazníkom, ako napríklad :
  • spracovanie dokumentácie v 3D zobrazeniach
  • výstupy podľa jednotlivých sektorov, vetvách zariadeniach, poschodiach,…
 • Spoločnosť zabezpečuje na požiadanie dopravu svojich výrobkov. Z toho dôvodu venuje taktiež pozornosť obnove, modernizácii  a dopĺňaniu vozového parku.
 • Postupne získavané referencie z domáceho trhu, ale aj z ostatných krajín Európy (Česká republika, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Rusko) nám taktiež pomáhajú presadzovať sa a dostať našu spoločnosť do povedomia na ďalších trhoch.

Kvalitou, zodpovednosťou, čestnosťou, úctou a  komfortom poskytovaným našim zákazníkom napĺňame našu misiu a budujeme dobré meno našej spoločnosti, čo dokazuje aj medziročný nárast počtu našich zákazníkov.

spolup