Profil

Výroba komponentov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, spracovanie plechov.

Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti Technov, s.r.o., je od roku 2007 realizácia komplexných dodávok vzduchotechnických komponentov a iných výrobkov z plechu a ušľachtilých kovov, poskytovanie odborného poradenstva a služieb.

Pre dosahovanie maximálnej spokojnosti slovenských i zahraničných  obchodných partnerov si naša spoločnosť stanovila ciele a vízie, ktorých postupné napĺňanie zaradilo spoločnosť Technov, s.r.o. medzi významné a konkurencieschopné spoločnosti na domácom i ostatných európskych trhoch.

Dôležité aspekty pri dosahovaní našich vízií :

  • venovanie vysokej pozornosti kvalite svetovej úrovne, certifikácie kvality na slovenskom i ostatných medzinárodných trhoch
  • rozširovanie  produktových rád, portfólia výrobkov s cieľom pružne reagovať na požiadavky trhu
  • budovanie dobrej obchodnej stratégie
  • prozákaznícke správanie s profesionálnym prístupom
  • snaha približovať sa k zákazníkom, stabilizovať ich súčasnú štruktúru a zároveň intenzívne nadväzovať spoluprácu s novými obchodnými partnermi
  • modernizácia spoločnosti – implementácia princípov nových technológií a rozširovanie technologickej základne, vozového parku, výrobných a skladových priestorov
  • cielené zvyšovanie  profesionality a odbornej úrovne zamestnancov
  • racionalizácia a sprogresívňovanie všetkých činností so zámerom zvýšiť  efektívnosť a flexibilitu
  • venovanie významnej  pozornosti enviromentálnemu správaniu spoločnosti

V roku 2019 sa firma presťahovala do novovybudovaného závodu v priemyselnom parku obce Rumanová za účelom rozšírenia svojich služieb a skvalitnenia procesov a produktov. Tento krok je veľký míľnik v histórii spoločnosti, ktorý nám zabezpečí väčšiu stabilitu na trhu a širšiu oblasť pôsobenia.

Nový závod

perspektivaperspektiva

Starý závod