Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Tlmiče hluku rúrové

Kruhový tlmič hluku špeciál

Základné informácie:

THSS – Kruhový tlmič hluku špeciál sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu s možnými rôznymi hrúbkami útlmových plôch a rôznych dĺžok. Špeciál oproti štandardnému tlmiču obsahuje útlmové jadro, ktoré zabezpečuje väčší útlm pri rovnakých rozmeroch.

Vzor objednávania:

THSS d / L / t / MAT – X ks

Príklad objednávania:

THSS d400/900 / 50 / Zn 1ks

Príklad objednania kruhového tlmiča hluku špeciál s priemerom d=400 mm, dĺžkou 900 mm, hrúbkou tlmiacej plochy 50 mm a v zinkovom prevedení.

Technické podmienky:

TPT 13-12 TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ

Kruhový tlmič hluku

Základné informácie:

THS – Kruhový tlmič hluku sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu s možnými rôznymi hrúbkami útlmových plôch a rôznych dĺžok.

Vzor objednávania:

THS d / L / t / MAT – X ks

Príklad objednávania:

THS d315/900 / 50 / Zn 1ks

Príklad objednania kruhového tlmiča hluku s priemerom d=315 mm, dĺžkou 900 mm, hrúbkou tlmiacej plochy 50 mm a v zinkovom prevedení.

Technické podmienky:

TPT 13-12 TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ

Tlmič hluku v potrubí

Základné informácie:

THP – Tlmič hluku v potrubí sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a certifikovanej hygienickej sklenej vaty so zvýšenými zvukovo-absorbčnými vlastnosťami a telo tlmiča je opatrené prírubovými lištami L20 alebo L30 s rohovníkmi R20 alebo R30.

Vzor objednávania:

THP A x B / L / t / MAT – X ks

t – je hrúbka vložky tlmiča. Na základe údaju sa prepočíta množstvo vložiek v tlmiči.

Príklad objednávania:

THP 1000×800 / 1000 / 100 Zn – 1ks

Príklad objednania Tlmiča hluku v potrubí s rozmermi A=1000 a B=800, dĺžky 1000 mm, hrúbkou tlmiacej vložky 100 mm a v zinkovom prevedení.

Technické podmienky:

TPT 05-12 VLOŽKA TLMIČA HLUKU V POTRUBÍ