Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Hranaté výfukové hlavice

Výfuková hlavica hranatá – Cibuľa

Základné informácie:

VHC(S) - Výfuková hlavica – cibuľa (so sitom) sa používa pre vetracie a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru, kde sa premiešajú s okolitým vzduchom.

Vzor objednávania:

VHC (S) A x B / H  X ks

Príklad objednávania:

VHCS 1000X1000/2292 Zn 1ks

Príklad objednania výfukovej hlavice – cibule  A=1000 B=1000, výškou 2292 mm a z pozinkovaného materiálu.

  • cibula
  • vhc
  • vhcs
Technické podmienky:

TPT 09-12 VÝFUKOVÉ HLAVICE

Výfuková hlavica hranatá

Základné informácie:

VHH(N)(S) - Výfuková hlavica hranatá (s nadstavcom) (so sitom) sa používa pre vetracie a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru, kde sa premiešajú s okolitým vzduchom.

Vzor objednávania:

VHH (N)(S) A x B / H  X ks

Príklad objednávania:

VHH 500X5000/685 Zn 1ks

Príklad objednania hranatej výfukovej hlavice bez nadstavca a bez sita A=500 B=500, výškou 685 mm a z pozinkovaného materiálu.

VHHN 500X5000/685 Zn 1ks

Príklad objednania hranatej výfukovej hlavice s nadstavcom A=500 B=500, výškou 685 mm a z pozinkovaného materiálu.

VHHNS 500X5000/685 Zn 1ks

Príklad objednania hranatej výfukovej hlavice s nadstavcom a sitom A=500 B=500, výškou 685 mm a z pozinkovaného materiálu.

  • hranatahlavica
  • vhh
  • vhhs
Technické podmienky:

TPT 09-12 VÝFUKOVÉ HLAVICE

Výfuková hlavica šesťuholníková