Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Výfuková hlavica kruhová nižšia

Výfuková hlavica kruhová nižšia

Základné informácie:

VHKN(N) - Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) sa používa pre vetracie a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru, kde sa premiešajú s okolitým vzduchom.

Vzor objednávania:

VHKN(N) d X ks

Príklad objednávania:

VHKNN d=250 Zn 1ks

Príklad objednávky kruhovej výfukovej hlavice nižšej s nadstavcom, s priemerom d=250 mm, v zinkovom prevedení.

  • vhknn
  • vyfukovvakruhovanizsia
  • vyfuknizkabeznast
Technické podmienky:

TPT 09-12 VÝFUKOVÉ HLAVICE