Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Samoťahová hlavica CAGI

Samoťahová hlavica CAGI

Základné informácie:

CAGI - Samoťahová CAGI hlavica sa používa na odvod vzduchu z miestností so zvýšeným vývinom tepla alebo škodlivín. Osádza sa do strešných konštrukcií alebo do potrubia, kde sa predpokladá samočinné vetranie pôsobením rozdielov tlakov a vetra. Hlavica je navrhnutá na zabránenie proti zatekaniu dažďovej vody do potrubia. Hlavice nie sú vodotesné.

Vzor objednávania:

CAGI d X ks

Príklad objednávania:

CAGI d=250 Zn 1ks

Príklad objednávky samoťahovej CAGI hlavice s priemerom d=250 mm, v zinkovom prevedení.

  • cagi
  • cagihlavica

Technické podmienky:

TPT 21-12 SAMOŤAHOVÉ HLAVICE