Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Nasávacia hlavica

Nasávacia hlavica

Základné informácie:

NH - Nasávacia hlavica sa používa ako koncový prvok na prívod čerstvého vzduchu z okolitého prostredia. Hlavica nie je vodotesná.

Vzor objednávania:

NH d X ks

Príklad objednávania:

NH d=315 Zn 1ks

Príklad objednávky nasávacej hlavice s priemerom d=315 mm, v zinkovom prevedení.

  • nh
  • nasavacia

Technické podmienky:

TPT 20-12 NASÁVACIA HLAVICA