Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Kruhové hlavice

Nasávacia hlavica

Základné informácie:

NH - Nasávacia hlavica sa používa ako koncový prvok na prívod čerstvého vzduchu z okolitého prostredia. Hlavica nie je vodotesná.

Vzor objednávania:

NH d X ks

Príklad objednávania:

NH d=315 Zn 1ks

Príklad objednávky nasávacej hlavice s priemerom d=315 mm, v zinkovom prevedení.

  • nh
  • nasavacia

Technické podmienky:

TPT 20-12 NASÁVACIA HLAVICA

Samoťahová hlavica CAGI

Základné informácie:

CAGI - Samoťahová CAGI hlavica sa používa na odvod vzduchu z miestností so zvýšeným vývinom tepla alebo škodlivín. Osádza sa do strešných konštrukcií alebo do potrubia, kde sa predpokladá samočinné vetranie pôsobením rozdielov tlakov a vetra. Hlavica je navrhnutá na zabránenie proti zatekaniu dažďovej vody do potrubia. Hlavice nie sú vodotesné.

Vzor objednávania:

CAGI d X ks

Príklad objednávania:

CAGI d=250 Zn 1ks

Príklad objednávky samoťahovej CAGI hlavice s priemerom d=250 mm, v zinkovom prevedení.

  • cagi
  • cagihlavica

Technické podmienky:

TPT 21-12 SAMOŤAHOVÉ HLAVICE

Výfuková hlavica kruhová nižšia

Základné informácie:

VHKN(N) - Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) sa používa pre vetracie a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru, kde sa premiešajú s okolitým vzduchom.

Vzor objednávania:

VHKN(N) d X ks

Príklad objednávania:

VHKNN d=250 Zn 1ks

Príklad objednávky kruhovej výfukovej hlavice nižšej s nadstavcom, s priemerom d=250 mm, v zinkovom prevedení.

  • vhknn
  • vyfukovvakruhovanizsia
  • vyfuknizkabeznast
Technické podmienky:

TPT 09-12 VÝFUKOVÉ HLAVICE

Výfuková hlavica kruhová vyššia

VHKV(N) - Výfuková hlavica kruhová vyššia (s nadstavcom) sa používa pre vetracie a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru, kde sa premiešajú s okolitým vzduchom.

Vzor objednávania:

VHKV(N) d X ks

Príklad objednávania:

VHKVN d=250 Zn 1ks

Príklad objednávky kruhovej výfukovej hlavice vyššej s nadstavcom, s priemerom d=250 mm, v zinkovom prevedení.

  • vhkv
  • vhkvn
  • kruhvyfukvysia

Technické podmienky:

TPT 09-12 VÝFUKOVÉ HLAVICE