Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

L30

L30

Prírubové lišty sú tenkostenné plechové profily výšky 20 a 30 mm, vyrábané v dĺžkach od 50 do 2000 mm, poprípade dlhších, ktoré sa používajú na výrobu prírub štvorhranného vzduchotechnického potrubia.