Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Kruhová spätná klapka

Kruhová spätná klapka

Základné informácie:

SKS(T) - Kruhová spätná klapka (T-tesná) je určená pre zabezpečenie prietoku vzduchu len jedným smerom,  v prostredí chránenom voči poveternostným podmienkam, hlavne prachu a vlhkosti.

Štandardná dĺžka klapky L=d.

Vzor objednávania:

SKS(T) d – X ks

Príklad objednávania:

SKS 315 Zn  1ks

Príklad objednania spätnej kruhovej  klapky  s priemerom d=315mm, z pozinkovaného materiálu.

SKST 200 Zn  1ks

Príklad objednania spätnej kruhovej  klapky  s priemerom d=200mm, v tesnom prevedení z pozinkovaného materiálu.

  • sks
  • spetnaklapka
Technické podmienky:

TPT 25-12 SPÄTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ