Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Hranatá rozbočka krížová

Hranatá rozbočka krížová

Základné informácie:

RZBX  - Krížová rozbočka sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrená prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

RZBX A x B – A1 x B – A2 x B – A3 x B / R / R1 / R2 / R3 / X ks

Príklad objednávania:

RZBXS 400×200-600×200-400×200-600×200/150 Zn 1ks

Príklad objednania krížovej rozbočky s rozmermi A=400, B=200, A1=600, A2=400, A3=600, s rádiusmi r=r1=r2=r3=150, z pozinkovaného materiálu.

  • rzbx
  • krizovarozb
Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912