Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Prechody a odskok

Odskok

Základné informácie:

ODS - Odskok sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrený prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

ODS A x B/ L Ua=x Ub=y – X ks

Príklad objednávania:

ODS 200×1000/500 UA200 Zn 1ks

Príklad objednania odskoku s rozmermi A=200 a B= 1000, dĺžky 500mm, odskakujúcou stranou A o 200mm, z pozinkovaného materiálu.

 • ods
 • odskokods
Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912

Prechod symetrický (osový)

Základné informácie:

PRO – Symetrický (osový) prechod sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrený prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

PRO A x B –A1 x B1 / L XX – X ks

Príklad objednávania:

PRO 300×200-150×200/500 Zn 1ks

Príklad objednania osového prechodu s rozmermi A=300 a B=200, A1=150 a B1=200, dĺžky 500mm a z pozinkovaného materiálu.

 • pro
 • prechodproxcf
Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912

Prechod asymetrický

Základné informácie:

PRP – Asymetrický prechod sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrený prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

PRP A x B –A1 x B1 / L Ua=x Ub=y – X ks

K ASYMETRICKÉMU PRECHODU VŽDY ZASIELAJTE AJ NÁKRES !!!

Príklad objednávania:

PRP 400×400- 650×450/500 UA=120 UB=100 Zn 1ks

Príklad objednania prechodu pravouhlého s rozmermi A=400mm a B=400mm, A2= 650 a B2= 450, L= 500, z pozinkovaného materiálu, s odskakujúcou stranou A= 120 a B=100mm.

 • prp
 • prechodprp1
 • pohlad2
Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912

Prechod štvorec/kruh symetrický

základné informácie:

PRSKS – Prechod štvorec/kruh sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrená prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na kruhovej strane je nástavec požadovaného priemeru.

Vzor objednávania:

PRSKS A x B – d / L – X ks

Príklad objednávania:

PRSKS 300×200-315/500 Zn 1ks

Príklad objednania symetrického prechodu štvorec/kruh s rozmermi A=300 a B=200, d=315, dĺžkou L= 500mm z pozinkovaného materiálu.

 • prsks
 • prsks
Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912

Prechod štvorec/kruh asymetrický

Základné informácie:

PRSKA – Asymetrický prechod štvorec/kruh sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrený prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na kruhovej strane je nástavec požadovaného priemeru.

Vzor objednávania:

PRSKA A x B – d / Ua=x Ub=y – X ks

K ASYMETRICKÉMU PRECHODU VŽDY ZASIELAJTE AJ NÁKRES !!!

Príklad objednávania:

PRSKA 650×450/500 UA3250 UB157,5 Zn 1ks

Príklad objednania prechodu z hranatého na kruhový tvar s rozmermi A=650 a B=450, d=315, dĺžky 500mm, s odskakujúcou stranou A o 325mm a B o 157,5mm a je z pozinkovaného materiálu.

 • prska
 • prska
 • pohlad
Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912