Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Oblúk

Oblúk

Základné informácie:

OB - Oblúk sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrené prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

OB A x B / R – X ks

Príklad objednávania:

OB 650×400/150 Zn 1ks

Príklad objednania oblúku s rozmermi A=650 mm,  B=400 s rádiusom r=150, z pozinkovaného materiálu.

  • ob
  • obluk
Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912