Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Protihluková žalúzia

Protihluková_žalúzia

Základné informácie:

PHZ - Protihluková žalúzia slúži na utlmenie hluku ventilačného otvoru z priestoru zaťaženého nadmerným hlukom do vonkajšieho priestoru a zároveň chráni vonkajšie nasávacie a výfukové otvory vzduchotechnických zariadení proti vnikaniu vody.

Vzor objednávania:

PHZ A x B / L ks

Príklad objednávania:

PHZ 800 x 630 / 400 1ks

Príklad objednania protihlukovej žalúzie s rozmermi A=800 a B= 630, dĺžky 400mm.

  • phz
  • protihlukova
Technické podmienky:

TPT 14-12 PROTIHLUKOVÁ ŽALÚZIA