Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Krycia mriežka kruhová

Krycia mriežka kruhová

Základné informácie:

KMK - Krycie mriežky kruhové slúžia na prívod a odvod vzduchu v systéme vetrania a vykurovania budov v rozsahu teplôt od 0°C do 80°C.

Mriežky sa vyrábajú pre zabudovanie do potrubia  alebo do steny. Funkčnosť mriežky spočíva v estetickom zakrytí otvoru.

Štandardná šírka rámu t= 50 mm

Vzor objednávania:

KMK d  X ks

Príklad objednávania:

KMK 200 Zn 1 ks

Príklad objednania kruhovej krycej mriežky, d=200 mm, z pozinkovaného materiálu.

  • kmk
Technické podmienky:

TPT 08-11 KRYCIE MRIEŽKY