Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Krycia mriežka hranatá

Krycia mriežka hranatá

Základné informácie:

KMH - Krycie mriežky hranaté slúžia na prívod a odvod vzduchu v systéme vetrania a vykurovania budov v rozsahu teplôt od 0°C do 80°C.

Mriežky sa vyrábajú pre zabudovanie do potrubia  alebo do steny. Funkčnosť mriežky spočíva v estetickom zakrytí otvoru.

Štandardná šírka rámu je 30 mm, v prípade ak je strana A, alebo B väčšia ako 1000 mm, je šírka rámu 35 mm.

Mriežka je buď vysekaná z plechu nástrojom 10×10 a rozostupom dier 12mm, alebo je použité sito Esafort 10×10 mm.

Vzor objednávania:

KMH A x B  X ks

Príklad objednávania:

KMH 600 x 300 Zn 1 ks

Príklad objednania hranatej krycej mriežky, A=600 mm, B=300 mm z pozinkovaného materiálu.

  • kmh
  • kmh2
  • mriezkasito
Technické podmienky:

TPT 08-11 KRYCIE MRIEŽKY