Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Krycie mriežky

Krycia mriežka hranatá s nadstavcom

Základné informácie:

KMHN - Krycie mriežky hranaté s nadstavcom slúžia na prívod a odvod vzduchu v systéme vetrania a vykurovania budov v rozsahu teplôt od 0°C do 80°C.

Mriežky sa vyrábajú pre zabudovanie do potrubia  alebo do steny. Funkčnosť mriežky spočíva v estetickom zakrytí otvoru.

Štandardná dĺžka nadstavca je 60 mm.

Štandardná šírka rámu je 30 mm, v prípade ak je strana A, alebo B väčšia ako 1000 mm, je šírka rámu 35 mm.

Mriežka je buď vysekaná z plechu nástrojom 10×10 a rozostupom dier 12mm, alebo je použité sito Esafort 10×10 mm.

Vzor objednávania:

KMHN A x B  X ks

Príklad objednávania:

KMHN 600 x 300 Zn 1 ks

Príklad objednania hranatej krycej mriežky s nadstavcom, A=600 mm, B=300 mm z pozinkovaného materiálu.

  • kmhn
Technické podmienky:

TPT 08-11 KRYCIE MRIEŽKY

Krycia mriežka hranatá

Základné informácie:

KMH - Krycie mriežky hranaté slúžia na prívod a odvod vzduchu v systéme vetrania a vykurovania budov v rozsahu teplôt od 0°C do 80°C.

Mriežky sa vyrábajú pre zabudovanie do potrubia  alebo do steny. Funkčnosť mriežky spočíva v estetickom zakrytí otvoru.

Štandardná šírka rámu je 30 mm, v prípade ak je strana A, alebo B väčšia ako 1000 mm, je šírka rámu 35 mm.

Mriežka je buď vysekaná z plechu nástrojom 10×10 a rozostupom dier 12mm, alebo je použité sito Esafort 10×10 mm.

Vzor objednávania:

KMH A x B  X ks

Príklad objednávania:

KMH 600 x 300 Zn 1 ks

Príklad objednania hranatej krycej mriežky, A=600 mm, B=300 mm z pozinkovaného materiálu.

  • kmh
  • kmh2
  • mriezkasito
Technické podmienky:

TPT 08-11 KRYCIE MRIEŽKY

Krycia mriežka kruhová s nadstavcom

Základné informácie:

KMKN - Krycie mriežky kruhové s nadstavcom slúžia na prívod a odvod vzduchu v systéme vetrania a vykurovania budov v rozsahu teplôt od 0°C do 80°C.

Mriežky sa vyrábajú pre zabudovanie do potrubia  alebo do steny. Funkčnosť mriežky spočíva v estetickom zakrytí otvoru.

Štandardná šírka rámu t= 50 mm

Vzor objednávania:

KMKN d  X ks

Príklad objednávania:

KMKN 200 Zn 1 ks

Príklad objednania kruhovej krycej mriežky s nadstavcom, d=200 mm, z pozinkovaného materiálu.

  • kmhn2
  • kmkn
Technické podmienky:

TPT 08-11 KRYCIE MRIEŽKY

Krycia mriežka kruhová

Základné informácie:

KMK - Krycie mriežky kruhové slúžia na prívod a odvod vzduchu v systéme vetrania a vykurovania budov v rozsahu teplôt od 0°C do 80°C.

Mriežky sa vyrábajú pre zabudovanie do potrubia  alebo do steny. Funkčnosť mriežky spočíva v estetickom zakrytí otvoru.

Štandardná šírka rámu t= 50 mm

Vzor objednávania:

KMK d  X ks

Príklad objednávania:

KMK 200 Zn 1 ks

Príklad objednania kruhovej krycej mriežky, d=200 mm, z pozinkovaného materiálu.

  • kmk
Technické podmienky:

TPT 08-11 KRYCIE MRIEŽKY