Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Vonkajšia spojka

Vonkajšia spojka

Základné informácie:

ST - Vonkajšia kruhová spojka sa používa na spájanie potrubia rovnakého priemeru, alebo tvaroviek rovnakého priemeru. Štandardne je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

Vzor objednávania:

ST d / l – X ks

Príklad objednávania:

ST Ø200/100  Zn  1ks

Príklad objednania vonkajšej kruhovej spojky s priemerom d=200mm a dĺžkou l=100mm, z pozinkovaného materiálu.

  • st
  • vonkajsia
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE