Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Kruhový záslep

Kruhový záslep

Základné informácie:

ZSLS – Kruhový záslep slúži na ukončenie potrubných rozvodov. Vyrába sa štandardne z pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

ZSLS d – X ks

Príklad objednávania:

ZSLS Ø200 Zn  1ks

Príklad objednania kruhového záslepu s priemerom d=200mm, z pozinkovaného materiálu.

  • zsls
  • zaslep
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE