Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Spojky a záslepy

Vnútorná spojka

Základné informácie:

SS - Vnútorná kruhová spojka  sa používa na spájanie potrubia rovnakého priemeru, alebo tvaroviek rovnakého priemeru. Štandardne je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

Vzor objednávania:

SS d / l – X ks

Príklad objednávania:

SS Ø200/100  Zn  1ks

Príklad objednania vnútornej kruhovej spojky s priemerom d=200mm a dĺžkou l=100mm, z pozinkovaného materiálu.

  • ss
  • spojka
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE

Vonkajšia spojka

Základné informácie:

ST - Vonkajšia kruhová spojka sa používa na spájanie potrubia rovnakého priemeru, alebo tvaroviek rovnakého priemeru. Štandardne je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

Vzor objednávania:

ST d / l – X ks

Príklad objednávania:

ST Ø200/100  Zn  1ks

Príklad objednania vonkajšej kruhovej spojky s priemerom d=200mm a dĺžkou l=100mm, z pozinkovaného materiálu.

  • st
  • vonkajsia
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE

Kruhový záslep

Základné informácie:

ZSLS – Kruhový záslep slúži na ukončenie potrubných rozvodov. Vyrába sa štandardne z pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

ZSLS d – X ks

Príklad objednávania:

ZSLS Ø200 Zn  1ks

Príklad objednania kruhového záslepu s priemerom d=200mm, z pozinkovaného materiálu.

  • zsls
  • zaslep
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE

Kruhový záslep s odvodom kondenzu

Základné informácie:

ZSLSK - Kruhový záslep s odvodom kondenzu slúži na ukončenie potrubných rozvodov s potrebou odvodu kondenzu. Vyrába sa štandardne z pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

ZSLSK d – X ks

Príklad objednávania:

ZSLSK Ø200 Zn  1ks

Príklad objednania kruhového záslepu s odvodom na kondenz s priemerom d=200mm, z pozinkovaného materiálu.

  • zslsk
  • zaslepskondenzom
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE