Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Kruhová krížová rozbočka s prechodom

Kruhová krížová rozbočka s prechodom

Základné informácie:

XTP - Kruhová krížová rozbočka s prechodom sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Štandardne sa vyrábajú odbočky s uhlom a 30°, 45°, 60° a 90°.

Vzor objednávania:

XTP  d – d1 – d2 – d3 / Ø / Ø1  X  ks

Príklad objednávania:

XTP  Ø400-Ø250-Ø200-Ø200/45° / 90°  Zn  1ks

Príklad objednania XTP kusu s rozmermi d=400, d1=250, d2=200 a d3=200 s uhlom Ø=45°, Ø1=90°, vyrobený z pozinkovaného materiálu.

  • xtp
  • krizovarozbockasprechdoom
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE