Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Rozbočky, nohavice

Kruhová krížová rozbočka s prechodom

Základné informácie:

XTP - Kruhová krížová rozbočka s prechodom sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Štandardne sa vyrábajú odbočky s uhlom a 30°, 45°, 60° a 90°.

Vzor objednávania:

XTP  d – d1 – d2 – d3 / Ø / Ø1  X  ks

Príklad objednávania:

XTP  Ø400-Ø250-Ø200-Ø200/45° / 90°  Zn  1ks

Príklad objednania XTP kusu s rozmermi d=400, d1=250, d2=200 a d3=200 s uhlom Ø=45°, Ø1=90°, vyrobený z pozinkovaného materiálu.

  • xtp
  • krizovarozbockasprechdoom
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE

Kruhová krížová rozbočka

Základné informácie:

XT - Kruhová krížová rozbočka sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Štandardne sa vyrábajú odbočky s uhlom a 30°, 45°, 60° a 90°.

Vzor objednávania:

XT  d – d1 – d2 / Ø / Ø1   X  ks

Príklad objednávania:

XT  Ø200-Ø125-Ø100/90°   Zn  1ks

Príklad objednania XT kusu s rozmermi d=200, d1=125, d2=100 s uhlom 90°, z pozinkovaného materiálu 1ks.

  • xt
  • krizovarozbocka
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE

Kruhový nohavicový kus

Základné informácie:

NOHS – Kruhový nohavicový kus sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Pri tomto tvarovom kuse musí byť zachovaná podmienka d ≥ d1.

Vzor objednávania:

NOHS d – d1  / X  ks

Príklad objednávania:

NOHS Ø400-Ø200-Ø200/500 / 45°  Zn  1ks

Príklad objednania kruhového nohavicového kusu s rozmermi d=400mm a d1=200, dĺžky 500mm a uhlom Ø45°, vyrobený z pozinkovaného materiálu.

  • nohs
  • nohavica
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE

Kruhový T kus s prechodom

Základné informácie:

TP - Kruhový T kus s prechodom sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Štandardne sa vyrábajú odbočky s uhlom a 30°, 45°, 60° a 90°.

Vzor objednávania:

TP  d – d1 – d2 / Ø  X  ks

Príklad objednávania:

TP  Ø315-Ø180-Ø250/90°   Zn  1ks

Príklad objednania T kusu s prechodom s rozmermi d=315, d1=180, d2=250 mm s uhlom 45°, z pozinkovaného materiálu.

  • tp
  • tkussprechodom
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE

Kruhový T kus

Základné informácie:

TK - Kruhový T kus sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Štandardne sa vyrábajú odbočky s uhlom a 30°, 45°, 60° a 90°.

Vzor objednávania:

TK  d – d1 – d / Ø  X  ks

Príklad objednávania:

T  Ø315-Ø180-Ø315/45°   Zn  1ks

Príklad objednania T kusu s rozmermi d=315 a d1=180, s uhlom 45°, z pozinkovaného materiálu.

  • tk
  • tkus
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE