Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Rúra so špirálovým vinutím (SPIRO)

Rúra so špirálovým vinutím (SPIRO)

Základné informácie:

SPR - Rúra so špirálovým vinutím sa vyrába štandardne stočením a sfalcovaním pásov z obojstranne pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

SPR  D / L  X – ks      (L- dĺžka potrubia 1000, 3000, 5000 mm)

Príklad objednávania:

SPR 200/3000  Zn  1ks

Príklad objednania rúry so špirálovým vinutím s priemerom d=200 mm a dĺžkou L=3000 mm.

  • spr
  • spr
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE