Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Kruhová výfuková rúra so sitom

Kruhová výfuková rúra so sitom

Základné informácie:

VRSS - Kruhová výfuková rúra so sitom sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

VRSS d – X ks

Príklad objednávania:

VRSS 315  Zn 1ks

Príklad objednania kruhovej výfukovej rúry so sitom s priemerom d=315 mm , z pozinkovaného materiálu.