Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Kruhové výfukové kusy

Kruhová výfuková rúra so sitom

Základné informácie:

VRSS - Kruhová výfuková rúra so sitom sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

VRSS d – X ks

Príklad objednávania:

VRSS 315  Zn 1ks

Príklad objednania kruhovej výfukovej rúry so sitom s priemerom d=315 mm , z pozinkovaného materiálu.

Výfukový kus priamy so sitom

Základné informácie:

VKSS - Kruhový výfukový kus priamy so sitom sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Opatrený je sitom 10 x 10 mm, alebo 16 x 16 mm, podľa požiadavky.

Štandardný uhol Ø=45°.

Vzor objednávania:

VKSS d / Ø – X ks

Príklad objednávania:

VKSS 200 /45° Zn 1ks

Príklad objednania kruhového priameho výfukového kusu so sitom s priemerom d=200 mm a 45° uhlom, z pozinkovaného materiálu.

  • vkss
  • vyfuksosytom

Výfukový kus priamy

Základné informácie:

VKS - Kruhový výfukový kus priamy sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu.

Štandardný uhol Ø=45°.

Vzor objednávania:

VKSS d / Ø – X ks

Príklad objednávania:

VKS 315 /45° Zn 1ks

Príklad objednania kruhového priameho výfukového kusu s priemerom d=315 mm a 45° uhlom, z pozinkovaného materiálu.

  • vks
  • vyfukkruhovy