Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Kolená

Falcované koleno

Základné informácie:

SKO - Kruhové falcované koleno sa vyrába z pozinkovaného plechu. Vyrábané je v štandardných uhloch: Ø= 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°.

Na vyžiadanie je možné vyrobiť uhol v rozmedzí od 7° do 180°.

Odporúčaný polomer R:  Štandardný polomer pre všetky rozmery je stanovený na d=R mm.

Na vyžiadanie je možné vyrobiť SKO s neštandardným polomerom R, po konzultácii s výrobou.

Vzor objednávania:

SKO D / Ø / X ks

Príklad objednávania:

SKO 315/90°  Zn  1ks

Príklad objednania kruhového falcovaného kolena s priemerom d=315mm a uhlom natočenia Ø=90° z pozinkovaného materiálu.

  • sko
  • falcovanekoleno60
  • falcovanekoleno

Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE

Lisované koleno

Základné informácie:

KO - Kruhové lisované koleno sa vyrába z pozinkovaného plechu. Vyrábané je v štandardných uhloch 45° a 90°.

Odporúčaný polomer R:  Štandardný polomer pre všetky rozmery je stanovený na d=R mm.

Vzor objednávania:

KO D / Ø / X ks

Príklad objednávania:

KO 100/90°  Zn  1ks

Príklad objednania kruhového lisovaného kolena s priemerom d=315mm a uhlom natočenia Ø=90° z pozinkovaného materiálu.

  • ko
  • lisovanekoleno
  • lisovanekoleno60

Falcované koleno so sitom

Základné informácie:

SKOS - Kruhové falcované koleno so sitom sa vyrába z pozinkovaného plechu. Vyrábané je v štandardných uhloch: Ø= 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°,135°.

Na vyžiadanie je možné vyrobiť uhol v rozmedzí od 7° do 180°.

Odporúčaný polomer R:  Štandardný polomer pre všetky rozmery je stanovený na d=R mm.

Na vyžiadanie je možné vyrobiť SKO s neštandardným polomerom R, po konzultácii s výrobou.

Vzor objednávania:

SKOS D / Ø / X ks

Príklad objednávania:

SKOS 315/120°  Zn  1ks

Príklad objednania kruhového falcovaného kolena so sitom s priemerom d=315mm a uhlom natočenia Ø=135° z pozinkovaného materiálu.

  • skos
  • kolenososytom1
Technické podmienky:

TPT 11-12 KRUHOVÉ POTRUBIE