Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Filtračná komora

Filtračná komora

Základné informácie:

FK - Filtračná komora je určená pre účinnú predfiltráciu nasávaného vzduchu pre čelnú rýchlosť 1 -1,5 m/s.
Jeho úlohou je odlúčiť mechanické nečistoty (prach) od čistého vzduchu, ktorý prúdi vzduchotechnickým potrubím pre bežné vetranie.

Typy:
Typ1 - Kapsový filter , Typ 2 – doskový filter , Typ 3 - skladaný filter , Typ 4 –iný typ filtra
Filter nie je súčasťou filtračnej komory, treba ho objednať dodatočne.

Vzor objednávania:

FK AxB / L(300/600) / Typ / x ks

L – dĺžka filtračnej komory, štandardne sa používajú dĺžky 300 a 600 mm

Príklad objednávania:

FK 500×500 / 300 ZN / Typ 2 / 1 ks

Príklad objednania filtračnej komory s rozmerom A=500 mm a B=500 mm, dĺžka 300 mm, s doskovým filtrom v zinkovom prevedení.

Technické podmienky:

Technické špecifikácie FK