Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Osové bazénové štrbiny

Osová bazénová štrbina

Základné informácie:

BS-O- Počet štrbín osovej bazénovej štrbiny, môže štandardne nadobúdať hodnoty 1,2,3 (n).

Číslo A, šírka štrbiny, môže štandardne nadobúdať hodnoty 8, 10, 12, 15 mm

 

                   TYP1                                TYP2                                    TYP3

 

Vzor objednávania:

BS-O n -  A / L  / ks

L – dĺžka bazénovej štrbiny

Príklad objednávania:

BS-O2 – 10 / 1000  / 1 ks

Príklad objednania osovej bazénovej štrbiny – dvojštrbinovej s rozostupom štrbín 10 mm a dĺžky 1000 mm.

  • bsupr
  • typ1
  • typ2
  • typ3