Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Protihluková protidažďová žalúzia – odľahčená

Protihluková protidažďová žalúzia – odľahčená

Protihluková žalúzia – odľahčená slúži na utlmenie hluku ventilačného otvoru z priestoru zaťaženého nadmerným hlukom do vonkajšieho priestoru a zároveň chráni vonkajšie nasávacie a výfukové otvory vzduchotechnických zariadení proti vnikaniu vody. Zamedzuje priamy pohľad do chráneného priestoru.kus.

Horizontalna PDZ z boku

Anti-rezonancna pohlad odspodu