Katalóg výrobkov

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE A JEHO KOMPONENTY

Rovné hranaté rúry

Bez prírub

Základné informácie:

RUBP  - Rúra bez prírub sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie. Štandardná dĺžka rúr = 500, 1000, 1500 mm.

Vzor objednávania:

RUBP Ax B / L – 1ks (L- dĺžka potrubia 500, 1000, 1500 mm) X ks

Príklad objednávania:

RUBP 800×500/1500 Zn 6ks

Príklad objednania 6 kusov pozinkovanej rúry A-800 , B- 500 , dĺžka 1500 bez prírub.

Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912

S pevnými prírubami

Základné informácie:

RU  - Rúra sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrená prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie. Štandardná dĺžka rúr = 500, 1000, 1500 mm.

Vzor objednávania:

RU Ax B / L – 1ks (L- dĺžka potrubia 500, 1000, 1500 mm) X ks

Príklad objednávania:

RU 800×500/1500 Zn 6ks

Príklad objednania 6 kusov pozinkovanej rúry A-800 , B- 500 , dĺžka 1500 s pevnými prírubami.

Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912

S voľnou prírubou

Základné informácie:

RUVP  - Rúra s voľnou prírubou sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie. Štandardná dĺžka rúr = 500, 1000, 1500 mm.

1. strana s voľnou prírubou, 2. strana s pevnou prírubou

Vzor objednávania:

RUVP Ax B / L – 1ks (L- dĺžka potrubia 500, 1000, 1500 mm) X ks

Príklad objednávania:

RUVP 800×500/1500 Zn 6ks

Príklad objednania 6 kusov pozinkovanej rúry A-800 , B- 500 , dĺžka 1500 s voľnou prírubou.

Technické podmienky:

TPT 03-12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 912