Kariéra

Úspech tvoria šikovní ľudia na správnom mieste

Voľné pracovné miesta

Operátor CNC – obsluha ohraňovacieho lisu TRUMPF
 
Pomocný pracovník v práškovej lakovni
 
 
Žiadosť o zamestnanie a životopis v slovenskom alebo českom jazyku je možné zaslať na personalne@technov.sk alebo na adresu spoločnosti: TECHNOV s.r.o., 951 37 Rumanová 383

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V prípade, že zasielate svoje osobné údaje, je potrebné priložiť nasledovný text:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise firmou Technov s.r.o., so sídlom v 95137 Rumanová 383, za účelom sprostredkovania zamestnania.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne a podľa zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Informácie o spracovaní osobných údajov za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie