Kariéra

Úspech tvoria šikovní ľudia na správnom mieste

Personálna politika

Spoločnosť TECHNOV, s.r.o., venuje svojej personálnej politike značnú pozornosť. Uvedomuje si, že za úspechom spoločnosti je treba vidieť profesionalitu zamestnancov, ich loajalitu, tímovosť, spoľahlivosť.

Snaží sa svojim zamestnancom kompenzovať ich úsilie, motivovať ich a vytvárať im adekvátne podmienky pre ich profesný a osobnostný rozvoj.

V prípade záujmu o zamestnanie prosím zašlite žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a životopis :

TECHNOV, s.r.o.
Oddelenie Ľudských zdrojov
Rumanová 144
951 37  Rumanová