Profile

Production of components for air conditioning and ventilation, sheet metal processing.

History

History of company is not only success. However from global perspective, despite all adverse effect, the beginning and first years were successful for us.

Present and future will be gradually written in pages of our history.  Our activities and efforts are heading that we can be proud of history of this company.

Company TECHNOV, S.R.O., was incorporated in to Company Register OS Nitra on July 7, 2007

 On August 1, 2007 started it´s production activity

History of TECHNOV, s.r.o. company officially begins in 2007, when it was founded. However, it is continuing of family tradition of air condition components production, as established by transforming of company Jozef Laboš Lames, founded by father of current owners of company TECHNOV, s.r.o., Mr. Jozef Laboš.

Employee base to give the company consisted of 10 employees, that representing about 10 percent of current situation. Company Technov, s.r.o., set out on the path of dynamic development in all qualitative and quantitative indicators. Launched intensive expansion and modernisation of technology, machinery and fleet, administrative, manufacturing and warehouse space, as well it´s portfolio of their products and services.

The company has always considered it a priority obligation to ensure the quality of their products, safety and protection of health in work of their employees, responsible environmental behaviour, which logicaly led to the establishment of an integrated management system and it´s successful annual advocacy. It also confirm the aquisition of other, to the company most important documents :

  • 2007 – Declaration of Conformity
  • 2009 – STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 and OHAS 18001:2009
  • 2010 – ODT- Successful completed test of Rectangular steel duct for exhausting of combustion gases from one fire compartment according to STN EN 1366 – 9 : 2009.
  • 2010 – Certificate of membership in The Association of passive fire protection in the Slovak Republik
  • 2011 – Certificate – Seismic damper – Seismic design and capability for nuclear power plant
  • 2012 – Hygienic certificate for silencer – ILH Berlin (INSTITUT FÜR HYGIENE)
  • 2012 – Certificate on attenuation properties of silencer
  • 2013 – Certificate of wellding quality. Year 2008 shows, that the establishment of company was the right decision. It was mainly year of investing do building of company, number of regular customers in this year exceeded to fifty and since that time is still increasing.

Rok 2009 bol pre spoločnosť významný začiatkom produkcie pre zahraničného odberateľa, ktorá v nasledujúcich rokoch zaznamenáva výrazne stúpajúcu tendenciu. Znamenal tiež veľký posun v informačných technológiách, v organizácii práce a ďalšej možnosti poskytovania nadštandardných služieb obchodným partnerom, vďaka zavedeniu nového informačného systému, vyvinutého špeciálne pre našu spoločnosť. Tento systém je i v ďalších rokoch naďalej inovovaný a prispôsobovaný potrebám spoločnosti, požiadavkám legislatívy a pre zvýšenie komfortu našich odberateľov.

Medzi historické momenty (2009 – 2010) našej spoločnosti nepochybne patria aj skúšky, ktoré nám pripravila Svetová hospodárska kríza. Znamenala pre nás výzvu prekonať ju s čo najmenšími negatívnymi dopadmi. Napriek náročným podmienkam, však spoločnosť ťažkú úlohu zdolať úskalia vývoja trhovej ekonomiky a kolísania trhu,  zvládla so cťou,  udržala, ba i posilnila  svoje miesto na trhu. Vyhla sa i síce nepopulárnemu, ale bežnému opatreniu veľkého počtu spoločností v tom období - znižovaniu stavu zamestnancov. Je si vedomá toho, že tímoví zamestnanci a  ich profesionalita sú jedným z hlavných článkov budovania úspešnej spoločnosti.

Rok 2010 bol pre spoločnosť jedným z najťažších rokov. Prízrak globálnej krízy stále zasahoval, preto len mimoriadnym úsilím bola schopná prekonať sústavné zvyšovanie cien vstupov a tvrdý boj konkurencie. Ani v tomto období však nepoľavila z precíznosti pri dodržiavaní kvalitatívnych podmienok výrobného procesu a svojich produktov, nepoľavila v starostlivosti o svojich zamestnancov. Práve naopak, hľadala spôsoby, ako svoju činnosť pre odberateľov zatraktívniť. Absolvovala odborné skúšky, nadštandardné certifikácie, zvýšila požiadavky na informačné technológie, sústredila sa taktiež na zvyšovanie kvalifikovanosti a profesionality pracovníkov.

Rok 2011 – Počet odberateľov sa oproti 2008 zvýšil o 144%. Obrat dosiahol do tejto doby najyyššiu hodnotu.  Vízia z predchádzajúcich období exportovať svoje výrobky do zahraničia sa uspokojivo napĺňa. Produkty spoločnosti prekročili hranice Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Belgicka i Ruska. Technologická základňa bola doplnená o Vysekávací stroj TRUMATIC 200R, ktorý priniesol rozšírenie výrobného portfólia, efektívnejšie využitie časového fondu,  návratnosť tejto investície i šetrenie nákladov na služby od externých spoločností a dopravu.

Rok 2012 – Prispôsobovanie sa požiadavkám trhu, inovácie produktov, intenzívne jednania a marketingové aktivity, priniesli navýšenie počtu odberateľov i obratu. Export výrobkov takisto vzrástol. Do užívania boli uvedené ďalšie skladové priestory, doterajšie kapacity boli nedostačujúce. Pripravil sa priestor pre ďalšiu výrobnú halu, výstavba ktorej sa z perspektívneho hľadiska javí ako nevyhnutná. Pozitívnym momentom roku bolo získanie hygienického certifikátu od ILH Berlín, ktorý predstavuje ďalšie možnosti uplatnenia našej produkcie na medzinárodných trhoch.